هابرچی

ورزشی

رونالودو عامل اخراج سولسشر

رونالودو عامل اخراج سولسشر به گزارش “هابرچی”، یکی از بهترین ابزارها برای نمایشنامه‌نویس‌هایی که به دنبال رسیدن به حالات درونی نقش اول‌های خود هستند، روان درمانی یا صحنه مشاوره است. برای مثال تونی سوپرانو را ادامه مطلب